Relaxing days at Ankerloftet

Fresh weather and fishing

Båter du kan leie

 

TYPE BÅT

 

Motorbaat   

M O T O R B Å T - D I E S E L

Ønsker du å leie båt under oppholdet? Du kan leie snekke eller åpen båt med påhengsmotor.

Dieselsnekke koster kr. 800.- pr.døgn 
Pr. uker 5.000.- 

Askeladd1   

Å P E N   B Å T

Åpen bår med påhengsmotor koster pr. døgn kr. 450.- Pr. uke. kr. 2.500.-

Ankerloftet 2017 © All Rights Reserved.